Java Desktop System

Pre mňa je to obchod so zmiešanými pocitmi: Java Desktop System
by mohlo byť atraktívne prostredie pre firmy s viac počítačmi a jedným serverom (podľa mňa systém centrálneho riadenia „inštalácií“ resp. čo najtenší klienti sú jediné schodné riešenie do budúcnosti)
avšak slovo Java je pre mňa synonymom pomalej, ťažkopádnej a divne vyzerajúcej „kravy“ (myslené aplikácie), ktorá má požiadavky hodné computer centra NASA.

Môže sa Vám ešte páčiť...