Pixy cituje vývojára Safari

(vo svojom príspevku) .. a ja sa ani nepozriem do komentárov. Stavím sa, že sa museli ozvať aj hlasy „veď je to dobre, že IE..“, „užívateľ nepotrebuje XHTML a validné…“, „keby nebolo…“, „IE používa väčšina…“ a podobné hlášky.
Akceptácia jednoduchej veci o ktorú ide Pixymu, že sa nehovorí o majoritách, používateľoch, a nezaujímavosti validity vo vzťahu k nim,
ale že sa hovorí o tom, že pri vývoji stránky či písaní HTML dokumentu by prehliadač nemal tolerovať chyby VÝVOJÁROVI, tj. človeku, od ktorého sa očakáva ZNALOSŤ nástroja, jazyka a všetkých serepetičiek okolo tohto.
;-)
komentujte u pixyho prosím..
PS: započul som argument, že prílišná striktnosť by znemožnila amatérom vytvárať stránky. Nemyslím si to. Nástroje, ktoré sú amatérmi používané, robia opäť profesionáli a na nich je nutné vyžadovať kvalitu nástroja aj v zmysle zrozumiteľnosti vygenerovaného dokumentu. HTML je akýsi štandard s definovanými pravidlami interpretácie a keď sa napríklad raz povie, že TAG je PÁROVÝ, tak párový snáď byť musí. Len z toho dôvodu, že HTML má zabezpečiť vstup vhodný/zrozumiteľný pre všetky zariadenia, ktoré s dokumentom tohto typu pracujú. Pre profesionála je určite ľahšie dodržiavať istú úroveń a požiadavky kladené na jeho prácu. Pritom si myslím, že nie je to nijako extra náročná podmienka, ktorá by ich diskvalifikovala alebo zaťažovala.

Môže sa Vám ešte páčiť...