Movable Type: URL s názvom príspevku

Movable Type štandardne generuje Entry page príspevku tvorené jeho číslom (čo tiež vôbec nemusí byť pravda – MT je široko konfigurovateľné a je možné vôbec nemať samostatné stránky pre každý príspevok – napríklad je možný systém aký používa pixy – len indexová stránka s príspevkami).
Pre zlepšenie výzoru URL článku je vhodné použiť logickejšie začlenenie názvu článku.
Ako to nakonfigurovať v prostredí MT popisuje tip v angličtine na stránkach Learning Movable Type.
Tip je jednoduchý v konfigurácií pre Individual Entry určíte tvar názvu výstupu nasledovne:
<$MTEntryID pad="1"$>-<$MTEntryTitle dirify="1"$>.html
A to je v princípe všetko ;-) alebo to skúste aj generovaním príspevkov do logicky členeného stromu adresárov.
Nezabudnite však meniť týmto spôsobom pevné linky premyslene. Ich zmena nabúra všetky spätné odkazy na vašu stránku z iných webov. Preto sa proti tomu zabezpečte napríklad ponechaním pôvodnej kópie príspevkov alebo iným sofistikovanejším riešením.
Pre ďalšie tipy bežte k pani Elise

Môže sa Vám ešte páčiť...