Drobáky

Nečakal som, že neskoré vydanie spotu hovoriaceho o ješitnom pubertálnom kritikovi weblogy.sk, ktorý si na internete vyfabuloval priehľadne odhaliteľnú postavičku egoistického a narcisitického avšak skrz naskrz šedého weblogu, bude až taký nočný diskusný záujem :-)
Analytics sa mi zdá, že sa konsoliduje. Radšej som sa nepokúšal vyslovovať zbytočné súdy nad touto službou vopred. Podľa môjho názoru je služba adekvátna a problémy pri spustení? Podľa mňa očakávateľné vzhľadom na meno Google. Nesmieme zabudnúť, že vlna mediálneho záujmu je adekvátna dostupnosti tejto služby – mohol ju otestovať každý pako a keďže sme podobné systémy vo väčšine nikto nevideli, tak je jasné, že uchvátili. Google je dobrý v tom, že vždy zaujme.
Posledné výsledky ukazujú, že mi Analytics ukazuje už asi takmer online výsledky, čo som ani pri takom rozsahu nečakal. Ja nepoznám celosvetovo pôsobiacu firmu, ktorá takýto nápor zvládne povedzme s takou gráciou :-)
Toľko na ráno. Prosím diskutujte ďalej nad weblogy.sk a pripojte tam ďalšie svoje názory.

Môže sa Vám ešte páčiť...