Aký hoax je dnes populárny na MINV.SK?

Nie je to tak dávno, čo som spomínal ako kontraproduktívne a potenciálne nebezpečné je, že sa ľudia na ministerstvách a iných štátnych úradoch „zabávajú“ preposielaním rôznych mailov. Zdôraznil som, že najmä rádoby „varovania“ pred rôznymi nebezpečenstvami, ktoré prichádzajú ľuďom z takéhoto prostredia môžu mať doslova charakter pokusu o vyvolanie masovej paniky poplašnými správami.
Dnes som obdržal priam exemplárny príklad toho, ako môžu zamestnanci dôležitého ministerstva šíriť nepodloženú, nepravdivú a nebezpečnú správu, ktorá však obsahuje absurdný obsah.


Správa znie:

TOTO MÁM Z POLÍCIE!!!
— Monika *****
—–Original Message—–
From: Mária ***** [mailto:*****@minv.sk]
Sent: Thursday, January 25, 2007 10:29 AM
To: sylvia *****; sysa; Monika *****; Ľuboš *****; milena *****; vierka *****; zlata *****; maria *****; milka *****
Subject: Fw: Pozor na nebezpečný vírus !!!
Importance: High
—– Original Message —–
From: ***** Karol
To: *****@minv.sk ; ***** Beáta ; Katarina *****; *****@minv.sk ; ***** František ; ***** Zdenka ; Martina ***** ; *****@minv.sk ; *****@uvo.gov.sk ; *****@minv.sk ; *****@normoff.gov.sk ; ***** Viliam ; *****@sssr.sk ; *****@minv.sk ; *****@sssr.sk ; *****@minv.sk ; *****@minv.sk
Sent: Thursday, January 25, 2007 8:09 AM
Subject: FW: Pozor na nebezpečný vírus !!!
Lrbs> Subject: FW: Postoupit: : pozor na nebezpecny virus!
Lrbs> Pozor! Nebezpečenstvo!
Lrbs> Ak v nadchádzajúcich dňoch dostaneš
Lrbs> cestou e-mailu obrázok,
Lrbs> na ktorom je obesený Osama Bin-Laden,
Lrbs> takú prílohu neotváraj a ihneď vymaž!
Lrbs> Ak otvoríš zničíš pevný disk!
Lrbs> Pošli tento mail všetkým ktorí sú v tvojom mailom adresári.
Lrbs> Nech to radšej dostane človek viackrát než sa mu stane
Lrbs> nenapraviteľná škoda!
Lrbs> Keď dostaneš správu s nadpisom „/INVITATION/“ bez ohľadu
Lrbs> na to od koho si dostal,
Lrbs> okamžite vymaž aj zo súboru vymazaných správ a ihneď
Lrbs> vypni počítač.
Lrbs> Ide o veľmi nebezpečný počítačový vírus vo svetovej sieti.
Lrbs> Toto nebezpečenstvo oznámilo CNN.

Samozrejme ide o hoax bez akejkoľvek známky pravdivosti.
Za najsmutnejší (a miernim sa teraz veľmi, snažím sa byť v kľude) fakt považujem to, že ho šíria medzi sebou zamestnanci Ministerstva vnútra a naviac túto správu šíria z ministerstva von.
Ako sa k tomu postavia príjemcovia tohto mailu z vonku? Všimnite si prvý riadok. Ten napísala jedna z príjemkýň (pekné slovo). Toto mám z polície! hovorí za všetko. Berú to ako fakt. Ako overenú skutočnosť a ako varovanie obyvateľstva pred reálnou hrozbou!
Bohužiaľ dôsledky môžu byť fatálne. Hoax, ktorého dôveryhodnosť spočíva v tom, že ho šíria ľudia vystupujúci pod hlavičkou najdôveryhodnejšieho štátneho orgánu. Toho orgánu, ktorý by mal všetky nepodložené informácie preverovať. Orgán, ktorý si týmto doslova nakydal na seba najväčšie sračky aké vôbec mohol.
Pred časom som informoval tiež o pokusoch MINV.SK eliminovať nepriaznivé zneužívanie elektornickej pošty zamestnancami. Blokujú podľa prípony powerpointové prezentácie. Videl som v tom aspoň snahu zamedziť defraudácii a kompromitácii domény minv.sk pred obyvateľstvom. Nepáčilo sa im a nepáči sa nám, že zamestnanci minv.sk trávia svoj čas preposielaním „srandičiek“, ktoré sú často vo formáte prezentácii.
V pomere s týmto konkrétnym hoaxom však ide o smiešne konanie, ktoré iba obkolesuje okolo tupých ľudí bez zmyslu pre svoju vlastnú prácu a obraz akým pôsobia svojou činnosťou (vtípky, hoaxy) pod hlavičkou ministerstva vnútra. Na rovinu, nebudem vám to naznačovať, pôsobia deštruktívne, proti zmyslu a významu tak dôležitého ministerstva. Dovolím si povedať, že záškodnícky. Pôsobia na mňa mimoriadne negatívne.
Spravodaj je miesto, kde uvedenie takéhoto hoaxu narazí na čitateľov, ktorí aj bez vysvetľovania chápu, že ide o podvod a snahu vyvolať vlnu preposielania a preto jeho obsah vyvoláva dojem hodnovernosti a snaží sa v príjemcovi vyvolať dojem, že ide o dôležité varovanie. Odvoláva sa na známe autority ale spolieha na to, že nikto z príjemcov si to v skutočnosti nepreverí. Takže stačí spomenúť CNN a ľuďom to stačí.
Verím, že na hoaxy naletí ktokoľvek bez výnimky či ide o policajta alebo o osemnásťročnú predavačku v Tescu. Lenže dojem, aký vyvolá mail preposlaný zamestnancom ministerstva, ktoré sa priamo stará aj o bezpečnosť tohto štátu a ktoré riadi jeho bezpečnostné zložky, to je už naozaj silné kafe.
Som smutný z toho, že ministerstvo nevykonáva interne žiadnu činnosť na vyškolenie svojich zamestnancov k tomu, aby prezentovali svojho zamestnávateľa dôstojným spôsobom. Aby fungovali koordinovane a pod hlavičkou ministerstva nešírili nepodložené poplašné správy, ktorých nebezpečenstvo spočíva aj v tom, že príjemcovia ich správ automaticky budú mail z polície považovať za absolútne preverené varovanie.
Som pobúrený tým, že vôbec existuje možnosť aby na ministerstvách pracovalo toľko ľudí, ktorí nemajú ani tušenia o internetových podvodoch – hoaxoch, spamoch, vírusoch, phishingu, pharmingu. Že tá časť ministerstva, ktorá je zodpovedná a dôveryhodná nedokáže eliminovať takéto kompromitujúce situácie.
Ako je vôbec možné, že zamestnanec ministerstva nemá v sebe napálený postup: dostal som nejaké varovanie, najprv si ho preverím (napr. u nejakej k tomu určenej zložky) a potom ho postúpim zložke, ktorej úlohou je vystupovať pred verejnosť s naozajstnými varovaniami. Ako je možné, že hocikto z tohto ministerstva môže bez vedomia týchto zložiek vysielať von akékoľvek e-maily? Chápem, že nikto tam nemôže byť nepriestrelne imúnny voči hoaxom, no musia byť natoľko schopní, aby odolali pokušeniu rovno to odosielať.
Ak teda nie je schopné ministerstvo zabezpečiť povedomie zamestnancom a ani nie je schopné im určiť jasné interné pravidlá ku komunikácii navonok tak požadujem, aby používanie elektronickej pošty na ministerstvách bolo tak obmedzené, aby akékoľvek e-maily smerujúce von prechádzali ťažšie ako postupom „Preposlať“ „Odoslať“.
Minimálne by som dnes okamžite vydal zákaz používať elektronickú poštu všetkým zamestnancom štátnej správy na „súkromnú“ korešpondenciu resp. na preposielacie hry. Okamžitý zákaz s uvedením jasných pravidiel, kedy môže použiť elektronickú poštu:
* odpovede na správy od občanov s tým, že znenie odpovede schváli nadriadený dotyčného,
* príjem správ od občanov jedine formou jedinej e-mailovej adresy (info zavináč minv.sk), ktoré bude rozdeľovať osoba s dostatočnou inteligenciou a kompetenciami pričom odpovede na ne príslušný odbor iba vypracuje a zaslanie opäť urobí ten, kto spracúva došlú poštu,
* všetky maily, ktoré znejú varovne, ktoré javia známky hoaxov (obsahujú výzvu na šírenie, odvolávajú sa na autority) budú dôsledne preverované a pokiaľ nie je možné ich preveriť nebude možné ich preposielať von z ministerstva (spôsoby existujú),
* hierarchia osôb, ktoré zo svojej elektronickej pošty nedokážu priamo odosielať správy von (software, ktorý to vie robiť – čiže každý odoslaný mail musí niekto prezrieť a „uvoľniť“, ja osobne prevádzkujem takže možné to je) a osôb, ktorých intelekt dovoľuje mať priamu možnosť odosielania (osoby, ktoré chápu ako pôsobí ich zamestnávateľ a informácie od nich na príjemcov ich mailov),
* príkaz týkajúci sa hoaxov, spamov a rôznych výziev, varovaní, vtípkov, v ktorom bude jednoznačne uvedené, že tieto aktivity pod hlavičkou minv.sk sú krajne nebezpečným konaním a prípadné pokusy ich šíriť budú za také aj považované v prípade, že ich príjemca na ministerstve ich nepodrobí predom definovanému procesu preverovania,
* ak nie je v dohľadnom čase nič z toho možné, tak okamžite zablokovať poštový systém pre poštu smerujúcu von a povoliť mailovanie von iba úzkemu okruhu osôb.
Som šokovaný a viem, že sa to netýka len minv.sk ale doslova „klanov“, ktoré si v štátnej správe medzi sebou preposielajú podobné nezmysly pretože sú ľahko manipulovateľní podobnými vecami.
Chcel by som všetkých špecialistov na počítačovú bezpečnosť, na podvody a podobnú problematiku, pokiaľ máte v príbuzenstve osoby zamestnané v štátnej správe – snažte sa im chvíľu venovať tak, aby pochopili, že v tomto prípade nejde len o buzeráciu vecami, ktoré pokladajú „ja nie som informatik, ja tomu nemôžem porozumieť“ ale že ide o naozaj nielen o také „informatické“ prkotiny. Ide doslova o bezpečnosť štátu a o to, ako ich zamestnávateľ pôsobí na občanov krajiny. A nakoniec ako pôsobia oni sami.
Pokiaľ máte možnosť účinne vniesť do systému práce štátnej správy to, čo v komerčnej sfére už pomaly začína dobre fungovať, prosím, urobte to. Aspoň sa pokúste. Verte, že oni sami to zvnútra nedokážu. Napriek tomu, že si platíte dane a očakávate, že nebudú robiť blbosti, tak vidíte, že to nestačí.
Nemám už viac slov…
Súvislosti: Powerpoint je neželaný formát v emailoch
Táto správa je momentálne na vybrali.sme – pokiaľ považuješ moje slová za dôležité, môžeš dostať tento článok na titulku SME.sk – hlasuj na vybrali.sme

Môže sa Vám ešte páčiť...

40 komentárov

 1. mekelle píše:

  najviac sa mi pacila veta „Verím, že na hoaxy naletí ktokoľvek bez výnimky či ide o policajta alebo o osemnásťročnú predavačku v Tescu.“… to si pekne vymedzil tu skupinu ludi:))

 2. rony píše:

  [1] to je neplánovaná asociácia, v každom prípade na podvod naletíme všetci, či už taký alebo inakší. Pokladám policajta za autoritu, ktorej každé slovo je obrazom zákona. Predavačka v Tescu nepredstavuje pre mňa zákon ale inou formou ju rešpektujem.
  Asi som mal použiť formuláciu od predavačky po akademika SAV.

 3. dusoft píše:

  Mali by sme aj my daco spachat a poslat to na MINV, nech to siria dalej. Asopon by sme zistili rozsah blbosti ;-)

 4. Fifteen píše:

  [3] heh bolo by zaujimave vymysliet hoax tykajuci sa zavretia MINV z dovodu sirenia poplasnej spravy, pripadne policajneho vysetrovania sirenia poplasnej spravy alebo niecoho podobneho co by dostatocne vystrasilo tych ludi ze nech si dva krat rozmyslia co posielat. lebo mam dojem ze inak ako strachom s takymito ludmi manipulovat nedokazes :-)

 5. rony píše:

  [3] nepotrebujem si overovat problem, o ktorom uz viem.
  to, co potrebuju je naformulovanie jednoducheho materialu na jednej strane A4, ktorym sa urcia pravidla.
  Blbost neodstranis ale mozes medzi nu a inteligenta postavit barieru (filter).

 6. Piki píše:

  A ten rozsah blbosti by sa meral rýchlosťou, akou sa k tebe dostane kópia späť. Samozrejme 1/t

 7. Miso píše:

  ano je to tak. Ja som dnes ten e-mail dostal dva krat.

 8. cartmanko píše:

  Az na to, ze sice svojich ludi z minv si vyskolim a skusim im vysvetlit co je to hoax a na co sluzi, tak ako sa mi to pri vacsine podarilo s usb klucom :)). Problem vsak je, ze argumentu,“no ja to preverovat nebudem ale ved nic sa nestane ak to preposlem, len tak pre informaciu, keby to naaahodou bola pravda.“
  Ludom ktory „vysli v rozkaze“ sa asi neda velmi radit, skor ich treba ovladat zase ROZKAZOM.

 9. cartmanko píše:

  Az na to, ze sice svojich ludi z minv si vyskolim a skusim im vysvetlit co je to hoax a na co sluzi, tak ako sa mi to pri vacsine podarilo s usb klucom :)). Problem vsak je, argument, „no ja to preverovat nebudem ale ved nic sa nestane ak to preposlem, len tak pre informaciu, keby to naaahodou bola pravda.“.
  Ludom ktory „vysli v rozkaze“ sa asi neda velmi radit, skor ich treba ovladat zase ROZKAZOM.

 10. lili píše:

  Tie emailove adresy tam mohli nechat cele…krasny priklad pocitacovej gramotnosti a znalosti netikety….tajna kopia im asi nic nehovori, ved staci vediet forward , delete, send message a uz viem pracovat s pocitacom :-))))

 11. mystery píše:

  Ahojte,
  podla mojich informacii, na roznych ministerstvach robi kopec ludi, ktori su dosadeni (vacsinou ide o ludi v starsom veku). Ak sa Tam najdu nejaki mladi ludia, tak ti uz maju primerane vzdelanie (a myslim, ze aj dostatocnu inteligenciu) a nie su dosadeni z obdobia spred 10-15 rokov.
  Takze sa to nesnazte posudzovat z pohladu, ze ze vsetci na ministerstve su „krepi“ ale berte to tak, ze aj medzi 100 inteligentnymi sa najdu 2 blbci.

 12. rony píše:

  [13] je irelevantne, ze tam su taki, ktori take veci nerobia, ked dovolia kolegom aby to naopak robili. Ked uz nic ine, tak priamy a jasny rozkaz ako pise [10] urci presny postup.
  Ti ludia si musia uvedomit toto:
  ak im zavola anonym a oznami, ze na Slovensko mieri letka bojovych lietadiel Monackeho kniezatstva, tak vedia, aky je postup.
  u e-mailov je to analogicka situacia a jednoducha pomocka je: odmyslim si KTO mi ten mail poslal a posudzujem ho ako anonymne oznamenie. Bez ohladu na to ci mi to poslal kamarat z detstva, niekto z rodiny alebo kolega. Potom sa presny postup vyjavi lahsie

 13. Anonym píše:

  fdgfdsgsfgsdfgsfdgsf fdsgsdfgsdfg
  dfgdsfgsdfgsfdgs
  gdsfgdsfgsdfgsd
  dsgfdsfgdsfgs
  dsfgdsfgsdgfsdf
  dfgdsfgsdfgdsgfs
  dsgfdsfgsdgfsdfgsdgdsgsdfg
  fdgsdfgsdfgsdfgsdfgdsfgsfdg
  dsfgdsfgsdfgsdfgsfd
  fdsgdsfgsdfgsdfgsdgfsdgfsd

 14. rony píše:

  [15] no fasa, to sa sem zasa sype kopec retardov. no vyhral si človeče nad hlavolamom, vyhral veru.

 15. Hujer píše:

  [15][16]
  Ale prd, to je prece jen standardni odpoved z ministerstva…

 16. john píše:

  …Som smutný z toho…
  …Som pobúrený tým…
  …Som šokovaný a viem…
  …(a miernim sa teraz veľmi, snažím sa byť v kľude)…
  …Pôsobia na mňa mimoriadne negatívne…
  Nemám už viac slov…
  Autor trpi asi nejakym mindrakom a takto sa dokaze ventilovat. Alebo dostal nedavno mastnu pokutu (mozno opravnenu?) a este to dostatocne nestravil !

 17. rony píše:

  [18] Mily John z IP adresy 213.81.171.128, ktorej vlastníkom je podľa RIPE Ministry of interior of the Slovak Republic, ďakujem za pekný komentár.
  Nemám samozrejme žiadny mindrák, a už vôbec by som si akúkoľvek pokutu ani nič podobné, čo si vymýšľate ako dôvod vzniku môjho článku, neriešil takýmto spôsobom. Udivuje ma, ako šmahom dokážete vyriešiť objektívny problém svojho vlastného zamestnávateľa a ako bleskovo sa pokúšate prekrútiť ho na problém kdesi mimo neho.

 18. dusoft píše:

  Johnnymu by mali priskripnut prsty, nech nemina nase dane citanim blogov v pracovnom case, ale konecne zacne pracovat.

 19. bolek píše:

  dusoft: john iba vykonava svoju dolezitu pracu vo veci znevazovania statneho uradu;-)

 20. Filip Valašek píše:

  [18] To nevyžaduje ani komentár. Nikdy som nikomu nič nespravil a nikto mi nedal mastnú pokutu a tiež som nedávno „priznal“:http://spravodaj.madaj.net/view.php/2006/12-je-velkost-prilohy-emailu-meradlom-ucelnosti-investicii#comment-4 isté „okolnosti“, ktoré nastali pri mojej žiadosti. Pritom mam uctu ku vsetkym ludom.
  A aby som nastval vnutornostne zložky ešte viac: ich neochota bola az taka, ze pri hladani mojho zosnuleho prastryka, museli súdu prejednávajúcemu dedičstvo poskytnúť údaje z evidencie obyvateľov v Prahe a nie z krajskeho policajneho riaditelstva v BA. Tak to tu všetko „funguje“. Prepáčte, nechal som sa uniesť.

 21. Quantix píše:

  Takže cartmanko, aj ked je zjavne z prostredia mv sr a píše v pracovnom čase ti nevadí milý rony, lebo ti pritakáva. Ale john, čo sa ti snaží oponovať a vôbec nie nejakým nefér spôsobom, tak toho tu uverejníš. Si pokrytec, lebo vyberáš len to čo ti sedí.
  A paušalizuješ. Z čoho, čo bolo v Johnovom príspevku dedukuješ,ty spravodlivý, že citujem: „Udivuje ma, ako šmahom dokážete vyriešiť objektívny problém svojho vlastného zamestnávateľa a ako bleskovo sa pokúšate prekrútiť ho na problém kdesi mimo neho.“
  Máš paranoju? Moja ip nie je mv sr, neboj … A Monika Ti podakovala, že si natrel jej kamošku Mariu?

 22. Quantix píše:

  Vážený Filip Valášek, nemáš absolútne prehľad o fungovaní registrov obyvateľstva. Aké údaje si to žiadal od KR PZ BA? Prečo nie od Matriky (či už bola na Obvodných úradoch, alebo je teraz na Mestských úradoch)? Napr. keby si odo mna žiadal údaje o NBÚ, tiež by si sa nedočkal … Nevieš zrejme adresovať svoje požiadavky príslušným inštitúciám … Ale svoju omylnosť schovávať za kritizovanie zlých policajtov, hmmm ake nápadité a farbisté…

 23. rony píše:

  [24] Milý Quantix, John sa mi zjavne nepokúša oponovať, John totiž iba vyjavuje dohady typu „autor má nejaký mindrák“, čiže klasickým spôsobom sa snaží objektívne fakty vysvetľovať domnelým mindrákom autora, ktorého pravé pohnútky sú súčasťou textu. Pohnútkami Johna a aj tvoje nie sú korektná oponentúra ale osobné útoky a prenášanie problému z technickej roviny na akési osobné vybavovanie si účtov, ktoré sa snažíte obaja pripisovať mne aj komentujúcim. Čo je samozrejme len pokusom utlmiť jadro problému a uhrať vec do sfér, v ktorých sa stráca prehľad.
  Paušalizácia? Čo iné sú tvoje komentáre a komentár Johna? To je jednoznačná paušalizácia v štýle: kritizuješ ma? Tak si chorý človek s mindrákom, ktorý sa len chce za niečo na ňom vykonané pomstiť. To je úplne scestná konštrukcia, ktorá sa snaží vylúčiť jednoduché fakty uvedené v príspevku: a tým faktom je iba to, že HOAX odoslaný z minv.sk môže byť braný príjemcami ako nepriestrelné, preverené a dôveryhodné varovanie. Čo v tomto prípade nie je v žiadnom prípade pravda. Snažím sa tu iba o jediné: dávajte si pozor, v koho mene odosielate maily – ak ste dôveryhodná inštitúcia, tak môže byť váš mail aj takto chápaný.
  Takže tu nejde o žiadnu spravodlivosť, nespravodlivosť, útok alebo napádanie. Tak to chápeš ty. Dôrazne upozorňujem, že toto je ešte vcelku neškodný problém – proste pár ľudí podľahlo pri počítači panike a vytrhli ho z elektriky. Mohli pri tom čosi poškodiť ale za to už si môžu sami.
  Quantix: John sa ma pokúšal označiť za človeka trpiaceho mindrákom s úbohým pokusom pomstiť sa za ním vymyslené „príkoria“, ktoré mi John automaticky pripísal ako jednoznačný dôvod toho, prečo tento článok vznikol.
  To nepovažujem za korektnú oponentúru ale iba za osobný útok s použitím vymyslených pohnútok, pripisovaním akýchsi osobných averzií a bez akejkoľvek pochybnosti ty aj John sa pokúšate ma označiť za nečestného sviniara. Prepáč, nemôžem ti ani Johnovi povedať, že sa hlboko mýlite, pretože to by som povedal ľuďom, o ktorých by som mal pocit, že majú iba chybný úsudok utvorený na základe nedostatku informácii. U Vás oboch ide však o úmyselné zavádzanie a zámerné výmysly s jediným cieľom – upriamiť pozornosť kamsi mimo.
  Naozaj je mi ľúto, že sa Vás toto všetko natoľko dotklo, že ste sa rozhodli ísť práve touto cestou.
  Verte, že okrem zločincov, hajzlov, podvodníkov, zlodejov, existujú v tejto republike aj normálni ľudia, ktorých životným cieľom nie je iba maximálne škodiť všetkým ľuďom naokolo a už vôbec nemajú potrebu škodoradostne sa všetkému zlému čo sa cudzím ľuďom deje aj tešiť.
  Nerozumiem teda vašim osobným útokom inak ako tak, že ide o Váš zámer takto sa vyjadrovať.

 24. Filip Valašek píše:

  [25] Musel som sa kontrolovať, aby som neodpovedal podráždene :)…
  Nechcem sa k tomu moc vyjadrovať na Ronyho blogu, pretože to nemá význam mu to tu zasierať nejakými hádkami. Vecnú podstatu matrík poznám a ver tomu, že bez toho, aby som ju poznal, ho nenájdem. Konkrétne vedomosti si s dovolením nechám pre seba, aby sme sa tu nehádali o niečom, o čo vôbec nejde. Nie je to také jednoduché, ako som napísal a je to na taký dlhší elaborát, pretože išlo o hľadanie v rokoch 1960-1990.
  Keď už, tak by som bol rád, keby sa ministerstvo zmohlo aspoň na nejakú FUNKČNÚ CENTRÁLNU evidenciu občanov s BIFO a s občianskymi preukazmi s týmto identifikátorom, aby sa veci pohli správnym smerom.

 25. rony píše:

  [27] v pohode, som radšej, že reaguješ.
  Tu ešte niekto myslí na BIFO? Som si myslel, že všetky elektronické aktivity sú nezaujímavou agendou a budeme si musieť počkať kým vypršia populárne témy, ktorými sa zamestnávajú masy.

 26. Filip Valašek píše:

  [28] Ja som idealista, tak verím, že na to myslia aj na ministerstve, kde už dva roky uvažujú nad nákladmi jeho zavedenia. :-)
  Po novom sa to má volať JIFO (akože jednoznačný) a SIFO bude sekundárny (resp. sektorový). Možno si „toto“:http://www.minv.sk/pk/2005/ARCHIV/KM-315/zoznam.htm čítal. Ale to sa môže ešte veľakrát zmeniť. Hlavne ten SIFO sa mi zdá byť trochu abnormálny. A aj to generovanie JIFO nie je asi najlepšie riešenie. To som zvedavý, ako sa tým bude dať overovať identita.

 27. cartmanko píše:

  Mily [24] Quantix, 27. január 2007 12.57.
  Svojich ludi som myslel kamaratov, ktori na MVSR robia a od ktorych mi tento konkretny HOAX prisiel.
  Precital som teraz vsetky komentare a evidentne si to cele pochopil bud zamerne alebo nechtiac akosi inak. Autor predsa nepoukazuje na nespravne vyuzivanie casu uradnikov na MVSR, bolo by to preda len ako hadzat hrach na stenu, autor predsa komentoval iba to, ze evidentny HOAX odoslany z adresy, ktora by mala byt synonymom doveryhodnosti posobi demotivujuco a destruktivne. V cloveku to nevzbudi dojem profesionality, ktora by pri verejnopravnej institucii mala byt samozrejmostou.
  Naozaj by stacil jeden odbornik, ktory by zamedzil rozosielaniu takychto poplasnych sprav z adresy xxx@minv.sk ako aj z adresy akejkolvek verejnopravnej institucie fungujucej z nasich dani. Ak odbornik nie je, staci aby kazdy ze seba zvazil ci by s trochou sikovnosti takyto postup nemohol byt kvalifikovany aj ako sirenie poplasnej spravy…
  Osobne sympatie alebo antipatie nemaju s komentovanim clankov nic spolocne. Reagujem na clanok a nasledne na reakcie. O tom je dufam tato diskusia. Vrat sa mily [24] Quantix, 27. január 2007 12.57 k meritu veci a nesnaz sa problem personifikovat.

 28. Quantix píše:

  Ved ten mail, jeho obsah je sám o sebe idiotský! Nemá vobec žiadnu podobu oficiálnej písomnosti. Kto može byť taký hlúpy a berie to za stanovisko mv sr? To že je tam napísané Mám to od polície?
  Z úplne hlúpučkého mailu, ktorý nikomu nemože ublížiť tu robíte kardinálny problém… Antipatie sršia z príspevkov 3, 4, 5, 6, 10, 19, 20, 21, 22. Ale to je ok, nikto nemože milovať všetkých …

 29. dusoft píše:

  a to JIFO bude aj zapamatatelne? lebo ak nie, tak to samozrejme straca zmysel. ludia si to budu zapisovat atd.

 30. rony píše:

  [31] Quantix: v mojom prispevku [5] hovorim o blbosti. Ak je ktorakolvek institucia alebo firma voci nej imunna, nech sa mi ohlasi, zalozim si novy cisty papier s nadpisom „TU BLBOST NEEXISTUJE“.
  moj prispevok [19] je reakciou na osobnu invektivu a usudky z nezmyslov, takze ako som mal na tie vymysly zareagovat? Ostatne komentare ponechavam na tych, ktori ich vyniesli.
  Takze u mna to nie su antipatie voci celej institucii. Su to vyhrady voci neuvazenemu konaniu a doslova naivnej blbosti (tu citujem teba: kto preposle taky nezmysel je blby.).
  [29] no to je uz dost stary material :-) v kazdom pripade je tu naozaj problem v tom, ze na BIFO (je jedno aka je to skratka) nemoze pracovat jedno ministerstvo a sucasne sa o to iste pokusa trebars MDPT. Co mam ja vedomost o BIFO, tak skor sa jednotlive rezorty medzi sebou sabotovali a velmi tazko pustali z ruky nejake kompetencie. Naozaj pevne verim v to, ze v nateraz pribrzdenej internetizacii sa nadalej bude BIFO povazovat za najdolezitejsi prvok elektronizacie.
  Momentalne prebiehaju tak maximalne zosuladovania a analyzy formatov datovych prvkov a ak svieti stastna hviezda, tak sa vypracuvaju prve specifikacie. A to je iba taky malicky dielik na ceste k vyhlaseniu „sme pripraveni na prepojenie jednotlivych registrov a mozeme s tym zacat“.
  Nanestastie vyvoj v tejto oblasti nie je tak carovne zaujimavy natolko aby sa volici pytali alebo vobec tusili nieco o tom, co prinesie prepojenie statnej spravy. No a nakoniec je tu aj problem, ze statna sprava samotna nie je az tak presvedcena o tom, ci jej to nieco prinesie.

 31. Filip Valašek píše:

  [33] Hej, je to tak a začínam mať pocit, že o informatizácii sa čoraz viacej rozpráva a stále menej koná. A pár vecí z toho, čo sa aj vykoná skončí katastroficky (napr. EVO, toľko sa to ospevovalo, až to nefunguje).

 32. Quantix: Znova sa snazis problem zamiest pod koberec. Taketo HOAXy su posielane ludmi, ktori veria, ze ich obsah je pravdivy. A ano, su ludia, ktori uveria, ked je v maile napisane, ze to doslo od policie, ze to pravda je a ze to je oficialne stanovisko. A nesnaz sa znizovat prioritu problemu, lebo to problem naozaj je.

 33. rony píše:

  [35] ale ano, ved k tomu sme spolocne aj dospeli. precitaj si prosim aj komentare k nasledujucemu clanku

 34. Marek píše:

  Problem cislo 1 – doveryhodnost emailu: Nuz naletiet na hoax moze naozaj kazdy. Naleteli vsak aj tvoji znami, a to hned dvakrat. Odkedy je mail, ktory pride z minv.sk, alebo z hoc akej inej domeny doveryhodny? Ja doveryhodnost neposudzujem podla domeny, ale podla obsahu. Nie je ziaden problem poslat falosny mail z hocijakou domenou, napr nbu, minv, mvsr, ci fbi, cia … Zaberie to mozno 1 min. vytvorit takyto falosny mail. Keby bol mail nejako podpisany a overitelny, napr elektronickym podpisom, mal uradnu formu a obsah, no to by som ho uz za hodnoverny pokladal. Ale tento mail je uplna blbost. A posudzovat mail podla domeny tiez. PS: Tym nespochybnujem, ze mail je z minv ale doveryhodnost samotneho mailu, lebo o tom je myslim tento clanok.
  Problem cislo 2 – samotny hoax, spam a podobne. Nuz toto sa riesi na celom svete a myslim ze tak skoro s tym nikto nic nespravy.
  Problem cislo 3 – nevzdelanost na minv. Pracujem ako informatik na PZ, takze viem o com hovoris. Je to naozaj tak, ze pre 80% nasich pouzivatelov je PC spanielska dedina, je to pre nich len pisaci stroj nic viac a nic menej. Nuz tu pomoze iba dlhodobejsie vzdelavanie, nejake kratke skolenie to nevyriesi. Tazko vysvetlis niekomu, kto nedokaze pouzivat ani prastaru disketu, co to je spam. Zial pytal som sa nadriadenych a nejake celoplosne skolenia sa nechystaju. Je tu sice projekt takzvanych europskych vodicakov na PC, no zatial sa velmi nerozbehol (a to je iba skuska ovladania PC, nie skolenie). Nuz a uzivatelia s ktorymi som rozpraval, tiez neplanuju chodit na nejake sukromne kurzy. Podla mna by vsak pomohlo iba nieco take ako zaviedli v skolstve aspon zakladny kurz pre vsetkych. Nuz neviem, ci na nieco take najde ministerstvo v dohladnej dobe peniaze, momentalne ich viac treba na ine veci, napr Schengen.
  Problem cislo 4 – technicky. Ano, niektore veci co si navrhoval v clanku sa daju spravit, myslim ze nieco sa dokonca realizuje :) Pravdu povediac vsak napr. zakazanie niektrorych suborou nemam rad, pretoze mi vdaka tomu pravidelne nechodia niektore maily. Ja to obchadzam rarkom, ci zipkom :) Ale to zas musim vsetkych ucit. Kontrola samotneho obsahu – myslim, ze to je protizakonne. Mail je zakonom tiez chraneny, tak ako listy poslane postou.
  Obmedzit pouzivanie mailu na uzky okruh ludi – tak toto je uplne nespravne, preco obmedzovat ludom nieco, co by mali podla mna mat uplne vsetci? To mozme podla rovnakej filozofie rovno zacat preventivne obmedzovat aj ludske prava a slobody, demokraciu a podobne, vsak to bude na dobru vec, nebude terorizmus, spam, … a nebude ani preco zit.
  Nuz ako sa na to cele pozeram celkovo. Problem je privelmi nafuknuty, urcite kvoli nemu svet nezanikne, no idea clanku je dobra. Takyto problem naozaj je hoci to nieje take horuce. Riesenie: ja ho vidim iba vo vzdelavani, nielen na PZ ale v celej verejnosti, nic ine to nevyriesi. Technicky nieco sice vyriesis no to je vzdy docasne o chvilku to tu maz troska pozmenene znova.
  PS: Toto je moj sukromny nazor, nie stanovisko PZ
  K tvojmu problemu z nedavna, neviem podrobnosti, lebo som to necital, no ak som pochopil spravne a chcel si nejake inf. o pribuznom, tak si to naozaj mal adresovat napr. na matriku a nie na PZ. Urobily spravne ak ti nevyhoveli, no mali ta slusne odkazat na prislusny urad. Zakon zakazuje policajtom vydavat taketo informacie.

 35. rony píše:

  „Kontrola samotneho obsahu“ – pokial filtrujes maily napriklad na spam automatickymi skriptami, tak mozes stanovit napriklad to, ze odosielanie mailov von z ministerstva bude podliehat takemu istemu procesu ako odosielanie listov. Zrejme si tam hociktora upratovacka nedovoli odoslat zalepenu obalku s peciatkou. To iste e-mail. Ak chces poslat von nejaky obsah, musis k tomu byt bud opravneny alebo sa proste v dorucenej poste neobjavi hoax pretoze tvoj mail bude urceny len na vnutornu komunikaciu.
  Ak sa nepovazuje mail za oficialny a doveryhodny komunikacny prostriedok a zlahcuje sa jeho vyznam, potom NAOZAJ NIE JE NUTNE, ABY MINISTERSTVO financovalo narocny komunikacny kanal s internetom.
  Ak ho prevadzkovat chce, musi zabezpecit, aby maily smerujuce dnu aj von boli spracuvane kompetentnymi ludmi. Tak ako existuje oddelenie, ktore triedi doslu postu, kludne moze existovat system, ktory prichadzajuce maily od obcanov bude spracuvat a odborne dotazy posuvat prislusnym oddeleniam (system callcentrum).
  Co sa tyka ucenia ludi? Na hoaxy len tvrdo omielat to moje pravidlo: je v tom vyzva na preposlanie? tak je to hoax a nic nepreposielajte.
  Dalsie pravidlo: Ak mate pocit, ze mozete suplovat ine oddelenia, napr. IT, tym, ze varujete svojich znamych, tak vas prosime, aspon konzultujte dotycne varovanie s IT oddelenim. Alebo prenechajte pracu ludom v IT a nezaoberajte sa IT.
  Dalsie pravidlo: policajt pred tym, nez ide pouzit zbran absolvuje prislusne skolenia a vycvik. Email je nastroj a takisto potrebuje iste pravidla pouzitia. Asi by bolo cudne, keby policajt rovno strielal po ludoch a nedodrzoval pravidla. Takze aj u emailu ma mat ministerstvo jasne dane pravidla ako pouzivat email.
  To nema nic spolocne so sukromim – tie pravidla musi pouzivatel emailu akceptovat a dodrzovat s vedomim, ze v pripade sporu alebo pruseru bude ich porusenie prislusne posudzovane.
  Ale ako hovorim: ak sa mail z minv.sk chape ako „blbost“, ktorej sa neda verit, tak potom ho nemusi minv platit :-) a kludne moze s internetom komunikovat iba obmedzena skupina osob – napr. nadriadeny. Takze ten nekompetentny hlupak si kvoli mailu bude musiet zajst k sefovi resp. mu to preposlat aby odoslal odpoved.
  Mylis si trosku nutnost byt vyskoleny v pouzivani – napr. pri tom pouzivani emailu ide skor o ucel na aky sa email pouziva. Priklad:
  mate tam iste pravidla pre pouzivanie sluzobnych vozidiel. Podobne maju existovat aj na email. Email na minv.sk je sluzobny pracovny prostriedok. Ako taky nema byt zneuzivany.
  Pozri: ak by si zneuzil sluzobne vozidlo a niekto by ta vymakol ako vezies rodinu do obchodu, tak budes tiez argumentovat, ze ta nema co kto sledovat lebo je to nedemokraticke a zasahuje do sukromia? Takisto ak zneuzijes sluzobny mail, mas mat pravo to podla pravidiel postihnut.
  Iste, vo vseobecnosti existuje tolerancia firiem k pouzivaniu sluzobneho mailu na „sprostosti“ ako aj u sluzobnych vozidiel je tu ista miera benevolencie.
  No su pripady, kedy motyka streli a taky mail sposobi skody. Rovnako mozes sluzobnym autom niekoho zrazit… a popri tom sa prevali aj zneuzivanie mailu ci toho auta.
  K tvojmu PS: oslov toho, kto s tym ma problem.
  Vznika tu dojem, ze vsetko, co je v komentaroch suvisi s hoaxom na minv.sk co nie je pravda. Tu sa splietaju aj nesuvisiace veci, ktorych jednotiacim cinitelom je len dana institucia.

 36. rony píše:

  este jedna poznamka:
  u nas su napr. na webe uvedene konkretne kontaktne adresy tvorene genericky.
  vnutorne ide o presmerovania na konkretne zodpovedne osoby.
  zaroven je velmi dobre, aby do kazdeho e-mailu odosielaneho von bolo pripajane upozornenie, ze pokial nie je uvedene inak, tak v maili uvadzane informacie nie su oficialnym ani neoficialnym postojom MINV a text moze obsahovat nespravne alebo zavadzajuce udaje pricom prijemca spravy nesmie takuto spravu dalej sirit.
  Ano, velmi dobre pravidlo aj pre vnutrofiremnu komunikaciu je zakazat preposielanie mailov, v ktorych nie je uvedene vyslovne povolenie ich preposielat. Ja viem, ze je to istym sposobom zataz ale odstrani sa tak do znacnej miery nepostihnutelnost uniku udajov a informacii.
  Napr. sef ti posle citlivejsie udaje ale nedopise to do mailu. Ty si to kvoli niecomu preposles kolegovi ale jeho uz nenapadne, ze ide o smrtelne citlive informacie a kolega to popreposiela dalsim kolegom. A ti uz vobec nemusia ani predpokladat, ze ide o pruser ak sa to dostane von… Proste v druhom tretom kole preposielania uz informacia nemusi v sebe niest to, co by mala – jej charakter sa zmenil.

 37. rew píše:

  Hehe, som u kolegu, ktorý práve dostal tento email popisovaný v článku. Od začiatku som mu vravel, že je to podvodný email a nie je na tom nič pravdy.
  Ale samotný email nebol ani náhodou témou tohto článku ku ktorému by som rád zareagoval. Autor sa znížil dosť zbytočným spôsobom k úplne zbytočným invektívam na ľudí, ktorých ani nepozná. V prvom rade je nezmyslom, že sa zameral akurát na ministerstvo vnútra. To že má medzi adresátmi samé @minv.sk je spôsobené len tým, že má známeho resp. známu ktorá tam pracuje. To je na napadnutie celého ministerstva dosť málo a je to úbohé. Navyše podľa toho sa nedá tvrdiť ani to, že by na ministerstve, resp. ldekoľvek v štátnej správe tento email vznikol, no nepriamo sa to snaží naznačiť v texte. V konečnom dôsledku je jediným faktom v článku to, že email je hoax a všetko ostatné sú len špekulácie samotného autora, ktorý sa možno snaží byť miestami vtipný, no úplne zbytočne napáda druhých ľudí.

  Takéto emaily sú len obyčajnou pyramídou a rozširujú sa geometrickým radom, žijú svojim nezávislým životom. Tiež som ich v minulosti zopár dostal a zároveň preposlal a necítim sa byť preto vinný ani podvedený. Ich autori majú skrátka taký zmysel pre humor, nemusím ho ale budiž, aj takí ľudia existujú a akceptujem tento fakt. Štátna správa je v tomto kľudne porovnateľná s ktoroukoľvek veškou či malou firmou. Niekto dostane email, ten keďže mu nevie či má veriť alebo nie, tak prepošle desiatim. Z tých desiatich to možno šiesti pošlú ďalej, štyria vymažú ako smetie atď. No a že Toto prišlo z polície? na toto tuším reagujete v diskusii… Môj kolega dostal email, kde bolo v titulku napísané Tuto informaci vysílali na Evropě 1. Předejte ji dál !!!! Tu je len krátka ukážka toho istého, no to sa už nedá spojiť so štátnou správou. Tak potom ako použije autor svoju vykonštruovanú schému na tento prípad???