Skutočne sa dá striktne odlíšiť MLM a pyramídy?

Na propagačnom webe Chcivydelatpenize je článok o tom, či MLM a pyramídy sú skutočne rozdielne veci. Svet nie je čierno-biely a ani MLM nemožno dištancovať od pyramídy. Posudzovať sa dá len na základe príkladov. Nemožno ani vyhlásiť, že to, čo je na začiatku „poctivé“ sa časom „nezvrhne“. V článku je niekoľko kategorických tvrdení, ktoré si navzájom odporujú. Časť argumentov, ktoré uvediem sú môj subjektívny názor a pokiaľ má ktokoľvek iný názor tak ho nebudem popierať :-) ale dovolím si trebárs nesúhlasiť (ak som o tom presvedčený) alebo s kľudom akceptujem upresnenie.


Tučne vyznačím tvrdenia z pôvodného článku:
* *MLM je forma přímého prodeje:* podľa mňa priamy predaj realizuje samotný výrobca. Pekár má vedľa pekárne pult a predáva svoje výrobky. Akonáhle je výrobca „obalený“ akoukoľvek organizáciou predaja, ide o sprostredkovanie.
* MLM je skratka k multilevel marketing. Označenie „priamy“ zasa smeruje k „jednoduchosti“.
* MLM je už organizácia s definovanou štruktúrou a k predaju výrobkou dochádza pomocou tejto siete predajcov, ktorí sa nezaoberajú (v súvislosti s týmito výrobkami) ničím ďalším.
* Predajcovia sú obvykle motivovaní rozširovať sieť predajcov (je im to doporučované explicitne – nemusia to robiť) a aj za toto sú odmeňovaní (nemusí to byť priamo) napr. formou podielu na výkone ďalších účastníkov. Práve tento aspekt je jedným zo znakov MLM (to multilevel – predajca môže nájsť ďalších predajcov).
* Štruktúra predajnej siete sa zároveň stará o marketing produktov, čo býva často označované za význačný odlišujúci znak MLM – predajca ponúka výrobok, sám ho propaguje. Keď však pozorujeme „kamenný“ predaj – tento znak tam môžeme nájsť tiež. Predavač a predajňa rovnako plní úlohu priamej propagácie a v tom sa zhodnú s MLM predajom.
* Rozdiel v tu však je – v MLM predajca sa aktívne pohybuje – hľadá klientelu. V „kamennom“ predaji klientela vyhľadáva produkty.
* Ďalším rozdiel, ktorý MLM propaguje sú náklady na marketing. Vyzerá to tak, akoby v cene výrobkov nebol zahrnutý obrovský diel určený rozsiahlej propagácii. „Kamenné“ obchody nemusíme dlho skúmať – musia platiť priame náklady – prenájmy, platy, rozvoz ale aj mediálnu propagáciu. MLM sa v minimálnej miere orientuje na mediálnu propagáciu (občas áno – trebárs AVON) ale celkom určite tiež musia tovar voziť, predajcovia si celkom určite zahŕňajú nejaké náklady a pod. Tento bod nehovorí o tom, ze MLM je automaticky zlé, proste isté naklady tam sú.
* článok samozrejme tvrdí, že „podstatou je zkrácení distribučního řetězce na nejmenší možný minimální počet článků“ – preto iba trochu pochybujem, že ide o priamy predaj (striktne vzaté – nie je).
* *Pyramida je podvodný model:* samozrejme. Lenže nikde nie je povedané, že sa zo zdanlivo čestného a dobre vyzerajúceho modelu nestane „podvod“ časom. Nikto zároveň netvrdí, že ak sa istej časti ľudí NEPÁČI nejaký MLM predaj (konkrétny alebo všeobecne), že jeho zástancovia musia argumentovať zákonnosťou a prospešnosťou („nejde o pyramídu, tak mlčte!!“). Odporcovi môže kľudne vadiť samotná podstata MLM – a je skutočne jedno, či ide o podvod (z pohľadu zákona) alebo len otravný model, ktorým sa narušujú pôvodné vzťahy predajcu s jeho nádejnými klientami (vieme, že nový predajca častokrát využíva svoje sociálne vzťahy k vyhľadávaniu klientely).
* Tak ako možno pyramídy okamžite označiť za podvod (z hľadiska zákona), tak sa môže aj MLM stať, že prestane fungovať, môžu nastať rôzne problémy (ukáže sa, že predávaný výrobok je nepotrebný, zlý, nepredajný alebo sa iba „saturuje“ okolie). Môžu nastať problémy, že predajca má svoje peniaze v tovare, ktorý nedokáže predať – môže ho kľudne napadnúť, že ho skúsi „stoj-čo-stoj“ speňažiť a _dajme tomu_ získať peniaze z niečoho, čo svoju cenu stratilo.
* *Pyramida nenabízí žádný produkt nebo službu, která by měla reálnou hodnotu* – ako píšem v predošlom bode – nikde nie je dané, že produkt/služba nemusí v inak zákonnom MLM stratiť svoju hodnotu. Preto je skutočne ťažké čierno-bielo škatuľkovať.
* MLM sa vo svojej forme predaja (predajca aktívne ide za klientelou) môže skĺznuť do vyvolávania potreby kúpiť si výrobok/službu (presviedčanie – marketing) – áno, rovnako ako všetky tie billboardy, TV reklama – v tom nemusí byť rozdiel. MLM má istú výhodu – ku kúpe vás presviedča človek, ktorý stojí pred nádejným kupcom – venuje sa mu individuálne.
* *Pyramídový systém* je skutočne postavený na tom, že z vkladov nových členov sa financujú príjmy tých „pred nimi“. Takto čisto postavená pyramída však NIKDY nevzniká a rozhodne je vymyslená minimálne tak, aby vzbudzovala zdanie fungujúceho predaja výrobku/služby. Dovolím si tvrdiť, že často sa to ukáže ako „zdanie“ omnoho neskôr. Príkladom je predaj „autoreklamy“ – klienti proste netušili, že do systému neprúdia peniaze od inzerentov – preto sa zákonne nedal len tak zastaviť.
* Na základe toho nemôžem postaviť jasnú hranicu pyramída a MLM – posúdiť sa dá jedine na základe nezávisle vyhodnoteného dobrého mena a pokiaľ mi nevadí samotný systém predaja, tak je všetko v poriadku.
* Z môjho pohľadu (ako potenciálna obeť predajcov) môžem však kľudne tvrdiť, že ma takéto systémy (bez ohľadu či sú pyramídou alebo čestným MLM) otravujú – a to napriek tomu, že predajca je skutočne presvedčený o prospešnosti systému (dokonca aj pre mňa) ale práve tento jeho pocit ho (neviem prečo) nejako oprávňuje, aby ma oslovil – on nevie, že mi to paušálne vadí – a kým sa dopracujeme k tomu, aby som mu to oznámil – tak už došlo k tomu, čomu sa chcem vyhýbať :-) – áno, ide o púhy dešpekt ku systému – nedá sa s ním diskutovať, presviedčať či dokonca útočiť proti nemu :-)
* *v pyramidě získáváte peníze za získání nových členů do systému:* ako som už napísal – aj v MLM existuje forma získavania ďalších predajcov a môže (podotýkam!!!) dochádzať k nejakým formám odmeny za ich získanie. Ako rozlišovací znak je to dosť málo – pokiaľ by vás teda niekto presviedčal, aby ste sa stali účastníkom, tak rozhodne tým neodlíšite nezákonnú pyramídu od MLM,
* *v poctivém MLM je NIKDY za získání nového člena nedostanete. V MLM jste placeni za výkon (= prodeje) nových členů.* Tu si dovoľujem tvrdiť, že „nikdy“ je zbytočne čierno-biele tvrdenie. Nie je zlé ak účastník MLM získa ďalšieho predajcu a za to má „nejakú výhodu“. Naviac hneď druhá veta tvrdenia odporuje prvej. Čo je potom „platenie za výkon nových členov“ ak nie odmena za získanie nových členov? Je to odmena a je to tak dobre. Tento znak teda neodlišuje pyramídy od MLM.
* *v pyramidě získáváte peníze za získání nových členů do systému* – nie, rozhodne nie.
* MLM a pyramídu nemusíte okamžite rozpoznať! Treba skôr použiť „sedliacky“ rozum. Napríklad rozhodne treba spozornieť ak ide o nový, neznámy systém. Dobrým znakom je aj „sektárske“ správanie sa, ponúkanie „veľkých peňazí“ (zbavte sa doterajšieho života a pozrite ako sa mám ja dobre), ťahanie do hromadných propagačných akcií, kde sa „predvádzajú“ tí úspešní (nemusí to byť pravidlom).
* ak ide o všeobecnejšie známe výrobky a služby (proste o nich už viete alebo o nich vedia aj ľudia mimo váš sociálny okruh) a sú dlhodobo na trhu, potom je istý predpoklad, že predaj je v poriadku.
* pyramída sa samozrejme vždy snaží maskovať – pri zvažovaní nikdy nedajte len na vlastný úsudok alebo len na argumentáciu zainteresovaných. Konzultujte nielen s rodinou či v rámci svojho sociálneho okruhu známych. Nikdy neuvažujte tak, že ak vám od toho odhovárajú či varujú, tak vám „závidia“ vaše „budúce šťastie“. Nikdy vám totiž nikto neponúkne možnosť „zarobiť“ si len tak v štýle „vidíte ako sa mi darí, aj vám sa môže, tak poďte k nám“. V takom prípade treba proste spozornieť a hlavne zapojiť do rozhodnutia aj ďalšiu stranu, ktorá nepodľahla „masáži“ :-)
* *Pokud vám někdo nabídne příležitost k výdělku a vy si nebudete jisti, zda jde o legální (MLM) nebo nelegální (pyramida) způsob, podle tohoto poznávacího znamení je snadno rozlišíte.* – myslím, že nie. To by som potom kľudne mohol považovať hociktorý MLM za pyramídu! Stačí aby ma predajca ktoréhokoľvek známeho predaja oslovl, že nech si prídem k nim zarobiť! A už by to mala byť pyramída? Rozhodne nie!
* lepšiu radu som už dal a bohužiaľ nie je to jednoduché „odškrtanie“ signifikantných znakov.
Dúfam, že som týmto nevyprovokoval zástancov MLM k svätému boju – pokiaľ to nepostrehli, skôr hájim čestné, zákonné MLM systémy a vyvraciam iba to, čo sa mi zdá ako nesprávny rozpoznávací znak, ktorý by mohol zbytočne označovať nezákonné pyramídy od MLM. V súhrne teda tvrdím, že pyramídy sa vždy nejakým spôsobom maskujú a ich rozpoznanie je ťažšie. A zároveň tvrdím, že odpor k MLM môže byť proste subjektívny vyplývajúci z jeho podstaty a skutočne je zbytočné tento odpor protiargumentovať, či dokonca proti odporcom útočiť. Takže ak máte nutkanie propagovať MLM, či bojovať proti mne, tak je to kontraproduktívne a zbytočné :-) Viem, že téma MLM je na internete silne kontroverzná a obe strany sporov vyhľadávajú príležitosť k prejavu – jedna strana cielene propagovať a útočiť proti odporu – druhá strana to isté.
Nakoniec aby bolo jasne (a nemusel ma nikto bombasticky odhaľovať a použiť ako hlavný argumentačný nástroj): áno, nie som priaznivec MLM – snažím sa im aktívne vyhýbať pretože už samotný systém oslovovania predajcov ma dosť silne otravuje. Pretože sa mi to však celkom darí a dlhodobo ma žiadny MLM predajca nepresviedča ku nákupom čohokoľvek, tak som spokojný a nevyhľadávam zbytočné „zádrapky“ k tomu, aby som prehnane útočil na MLM. Tento článok nie je útok na MLM :-)
Cielene som nespomínal žiadne konkrétne systémy (okrem autoreklamy) aj keď by bolo veľmi dobre uvádzať príklady.
Hlavne sa vyvarujte pri písaní komentárov akejkoľvek propagácii, akýmkoľvek útokom, silným slovám. Vopred ďakujem.

Môže sa Vám ešte páčiť...

10 komentárov

 1. Piki píše:

  V pyramíde musíš za vstup vkladať peniaze do systému, alebo jednou z foriem predaja je predaj účastníkom systému, alebo povinný odber predmetu predaja členom systému, ktorý je vo vnútri štruktúry (v pyramíde). Práve tým vzniká pyramídový efekt (matematicky vyjadrený pojmom geometrický rad).
  MLM je spôsob marketingu okolo predaja, ale výhradne ide o predaj produktu tretím osobám, ktoré sa v štruktúre MLM nenachádzajú. V prípade, že je produkt dostatočne debilný, majú tendenciu členovia MLM prejsť na pyramídové praktiky, pretože nikomu zvonku nie sú schopný predať produkt.
  Pekne je to vidieť na poisťovníctve/stavebnom sporení a podobne. Pokiaľ štruktúra (pyramída) má pár levelov a stojí na ploche plnej zákazníkov, je to ok. Pokiaľ sa štruktúra snaží stále vytvárať ďalšie a ďalšie levely, MLM ako marketingový nástroj umrie a prichádza na rad čistá matematika, ktorá jasne dokazuje, že je nakročené k podvodu.
  Pyramídy a MLM sú ako jednovaječné dvojčatá. Oba používajú rovnaké marketingové nástroje. Hlavne interné delenie marže podľa úrovní. Dokonca by som povedal, že _oba pojmy jedno sú_ .
  Aké jednoduché Watsone :-)

 2. rony píše:

  [1] vdaka za vyborny komentar :-)
  vystihol si zamer clanku a dobre ho doplnil :-)

 3. Petr S. píše:

  Rony, myslím, že jsi některé věty z mého článku trochu vytrhl z kontextu nebo nepochopil (to druhé je samozřejmě moje chyba – zřejmě nepíšu dost srozumitelně :))
  Ad „v poctivém MLM je NIKDY za získání nového člena nedostanete. V MLM jste placeni za výkon (= prodeje) nových členů. Tu si dovoľujem tvrdiť, že „nikdy“ je zbytočne čierno-biele tvrdenie. Nie je zlé ak účastník MLM získa ďalšieho predajcu a za to má „nejakú výhodu“. Naviac hneď druhá veta tvrdenia odporuje prvej.“ – výraz „placení za výkon“ znamená, že jsi placen za to, jako tebou získaní členové PRODÁVAJÍ, nikoli za to, jak lákají nové distributory. Pokud někoho získáš, ale ten nikdy nic neprodá, tak nemůže v poctivém MLM nikdy za jeho nábor získat žádnou odměnu.
  Ad „v pyramidě získáváte peníze za získání nových členů do systému – nie, rozhodne nie.“ – Ano, rozhodně ano :)
  Ad „Pokud vám někdo nabídne příležitost k výdělku a vy si nebudete jisti, zda jde o legální (MLM) nebo nelegální (pyramida) způsob, podle tohoto poznávacího znamení je snadno rozlišíte. – myslím, že nie. To by som potom kľudne mohol považovať hociktorý MLM za pyramídu! Stačí aby ma predajca ktoréhokoľvek známeho predaja oslovl, že nech si prídem k nim zarobiť! A už by to mala byť pyramída? Rozhodne nie!“ – toto je vytržené z kontextu, protože se to vztahuje k předchozím odstavcúm, kde právě rozebírám to, že bys byl odměnovaný jen za zaregistrování nového člena do sítě.
  Nezlob se, ale říct, že něco je sice poctivé, ale vlastně to je podvod, protože nikdy nevíš, kdy se jednotlivec/firma rozhodne to dělat nepoctivě se dá o všem.
  Doporučil bych ti se podívat na pár odkazů z řekněme pro někoho důvěryhodnějších zdrojů – např:
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Multi-level_marketing
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramidov%C3%A9_sch%C3%A9ma
  http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-level_marketing
  http://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_scheme
  Popř. si vyhledat nějaké rozsudky amerických soudů ze 70. let, kde je ten rozdíl mezi pyramidou a MLM také definovaný.

 4. rony píše:

  [3] ja ti rozumiem, ale pojem „mam peniaze za tych clenov, ktorych ziskam“ chapem nielen tak, ze mam jednorazovu priamu odmenu ale aj to, comu hovoris „platenie za ich vykon“. Pretoze aj v pyramide dostanes predsa peniaze za to, ze ti dalsi najdu dalsich.
  Nepovedal som, ze nieco je poctive ale vlastne je to podvod. Povedal som, ze nieco moze vyzerat poctivo ale nakoniec sa to ako podvod ukaze.
  Vsetky skusenosti s pyramidami vychadzaju z ich podrobnej analyzy a ta sa castokrat da urobit az vtedy, ked sa prejavi naplno ich charakter.
  Nechcem sklznut do konkretnych prikladov ale je tu par takych, kde na zaciatku ucastnici jednali v dojme, ze sa system rozbieha a skutocne do systemu prichadzaju peniaze zvonku.
  pyramida a MLM rozhodne nie su absolutne rozdielne systemy – inak by sa tolkokrat nesnazilo ich odlisit.
  Ja tvrdim iba to, ze nie je mozne ich jednoduchymi pravidlami odlisit. Urcite nie jedinym pravidlom.
  Tvrdim, ze je to zlozitejsie a za jedno z voditok pri hodnoteni navrhujem skor „dobre meno“ – ak je niektory system na trhu velmi dlho, je znamy, tak mozem povedat, ze nie je ten „zly“.
  Americke sudy funguju inym systemom – precedensy, tam by som vseobecnu definiciu nechcel hladat :-) mozno podobnosti – ak si niekto zobral priklad a vytvoril zamerne pyramidu u nas a spoliehal, ze nikto si nebude preverovat konkretne pripady z usa :)

 5. rony píše:

  chcem podotknut, co som uz napisal: pyramidy dnes nie su modelove odhalitelne zalezitosti. Maskuju sa a budia dojem, ze ide o predaj vyrobku/sluzby. Preto skutocne nemozno povedat „pyramidy platia za nabor clenov“ a toto dat ludom ako radu na ich odlisenie. Taketo nieco mozes povedat iba na pyramidy, ktore uz boli analyzovane a najcastejsie na to pridu ludia az ked je neskoro.
  Spomeniem priklad predsa len: AGLOCO. Kolko ludi sa „snazilo“ a propagovalo a HLAVNE OTRAVOVALO KDE MOHLO!? A nikto z nich si nedal povedat a doslova neprijemne sa vnucovalo. Ked bol niekto proti ich spravaniu, tak bol ZAVISTLIVEC. Podobne systemy by sa mohli vidlami prehadzovat. A predsa vsetci verili, ze je to „fajn“ system. Nemusis mi hovorit, ze AGLOCO bolo nieco ine :-) ja to viem od momentu ako som videl prveho blbecka, ktory rozosieval afilacne odkazy :-)
  Za posledny odstavec sa ospravedlnujem: som VZDY proti takymto schemam predaja ci zarabania a som rad, pokial sa ma ich ucastnici neotravuju – bez ohladu ci su alebo nie su „v poriadku“ :-)

 6. Petr S. píše:

  Já myslím, že si v zásadě rozumíme, ale možná každý mluvíme tou svou řečí – teď nemyslím češtinu a slovenštinu :)
  Agloco – ať už šlo o MLM nebo pyramidu, tak to především byla blbost, protože těhle systémů už bylo x stovek a VŽDY skončili rozčarováním jejich účastníků :)

 7. Zuzana Š. píše:

  Naozaj zaujimavy clanok. Zaujimalo by ma, odkial beriete vsetky informacie o MLM. A ty rony, ked si odporca tychto systemov, preco sa tomu tolko venujes.
  Ja som sice len studentka a zvycajne nepisem tieto komentare, ktore uz vobec nevyzeraju tak inteligentne ako tie vyššie, no podotykam, ze ho pisem s cisto sebeckym zamerom. Robim diplomovku na temu MLM, konkretne so zameranim na finančnictvo. Preto ma teda zaujima, odkial mate tolko vedomosti o tejto teme a kde sa daju zohnat atd… :)

 8. rony píše:

  [7] tolko? tento web ma momentalne okolo 3900 clankov. Kolko z nich je o MLM?
  odkial? konkretne tento moj text nevznikol „okopcenim“ ale priamo z hlavy cez klavesnicu az sem.
  Volakedy som aj ja robil diplomovku, chapem to nazeranie na svet ocami cloveka, ktory potrebuje naplnit pozadovany rozsah a len tak z hlavy to akosi nejde.
  Nepustal by som sa moc do polemiky o MLM so mnou aj napriek tomu, ze sa mu venujem v ramci tohto webu mikrominimalne ;-)

 9. Anonym píše:

  Ďakujem za odpoveď. V prvom rade si ma stihol uraziť ako študentku a po druhe som sa nejak ani nedozvedela odpoveď, čo som sa pytala. Aj keď si myslim, že polemika o MLM by mohla byť, aspoň mikrominimalne, zaujimava. ;-)
  A vieš čo? Aj študenti vedia naťukať par riadkov z hlavy a nie je to všetko o „kopčeni“.

 10. rony píše:

  [9] urazit? asi nechcene, hovoril som o sebe a ty si predsa zabrdla do oblasti, pred ktorou som v clanku vyslovne varoval tj. ZIADNE diskusie o tom, ako su MLM skvele/zle. Ziadna polemika tu nema cenu, iba v pripade, ze mas istotu, ze ma obratis na MLM vieru a mozes VERIT, ze to NIE JE MOZNE, pred tym varujem uz v clanku.
  Mne je jedno, co studenti vedia – odpovedal som na otazku odkial cerpam pri pisani tohto clanku – zrejme nebolo jasne, ze je to proste povodny text.
  Poznamka o diplomovke smerovala K MOJEJ SKUSENOSTI a opakujem nevnucujem ju inym.
  ps: podpisuj sa.