Ide navigovať na súradnice v Navigone pre iPhone?

Fakticky nejde. Žiadnu takú funkciu Navigon do svojej navigácie nezabudoval. Čudné a nepochopiteľné. Má však funkciu navigovania na kontakty, k čomu je po zamyslení jednoduchý krok na dosiahnutie nemožného.
Použijem k tomu napríklad Maps. Naťukám do vyhľadávania GPS súradnice a príslušné miesto sa zobrazí. Potom už môžete k tomuto bodu vytvoriť kontakt.
Podrobnejší návod na základe tejto myšlienky nájdete na iPhone.cz

Môže sa Vám ešte páčiť...