Ísť alebo neísť do podpory mobilných zariadení na svojom webe?

Rozhodne áno. Pokúsim sa argumentovať proti názoru, že mobilné zariadenia musia dokázať spracovať a zobraziť webové stránky také aké sú. Tento názor tvrdí, že vytvárať web špeciálne pre mobilné zariadenia je nevhodné a nemal by sa web inak správať pri prístupe z mobilného zariadenia ako z „veľkého“ počítača so štandardným prehliadačom.


Faktom je, že mobilné zariadenia sa skutočne pokúšajú čoraz dokonalejšie zobrazovať bežné webové stránky a to buď priamo ale sprostredkovane cez rôzne webové proxy typu Opera mini. Typickým príkladom je iPhone so svojim prehliadačom Safari (mobilná verzia!), kde prakticky nie je problém zobraziť bežnú webstránku.
Práve u týchto zariadení sa však ukazujú zásadné rozdiely medzi používaním (použiteľnosťou), komfortom, spôsobom použitia, iným charakterom použitia webu. Tieto sa podľa mňa zásadne nezmenia ani v prípade, že nastane situácia kedy budú mobilné zariadenia pre web používané skutočne masovo.
Na trh prichádzajú mobilné zariadenia typu iPad, ktoré sa skôr blížia k desktopovým (laptopovým) prehliadačom webu avšak u nich ide skôr o to, že pre isté účely nahradzujú browsovanie z veľkých zariadení v miestach, kde by som ich mohol kľudne použiť. Mobilné zariadenia z kategórie mobilov však plnia úlohy tam, kde si veľké zariadenie nemôžem dovoliť. Toľko odbočka k tabletom.
Trend v používaní mobilných zariadení na prístup k webu ukazuje enormný vzrast v budúcich rokoch (via Interval.cz).
Otázkou je, či by sme mali podľahnúť a myslieť pri svojom webe aj na to, že k nemu pristupujú mobilní používatelia. Táto otázka sa transformuje na odpoveď, ktorou očakávame profit z takejto podpory ako aj náročnosť takejto podpory.
Čo si však máme pod podporou mobilných zariadení predstaviť? V tejto oblasti koluje zopár predsudkov, nesprávnych záverov a odmietavých postojov postavených na mylných predpokladoch.
Prvý som už menoval – mobilné zariadenia by mali vedieť „prežuť“ náš normálny web. Ukazuje sa však, že mobilné zariadenie v danom rozsahu svojich vlastností nedokáže plne kopírovať vlastnosti bežného počítača. V prvom rade nepoužíva tú istú výbavu akou je klávesnica, pevne postavený monitor s danými fyzickými rozmermi a rozlíšením, nepoužíva sa myš.
Typické mobilné zariadenie má v prvom rade fyzicky malú obrazovku a napriek snahe zobraziť originálny web to proste vyzerá „nejako“ inak. Potom prichádzajú rôzne pokusy typu Opera mini, kedy sa proxy snaží web stránku rozbiť a nanovo poskladať pre menšiu obrazovku.
Ako majiteľ webu môžem byť teda nespokojný s tým, že stránka na menšej obrazovke sa ťažšie ovláda (priveľa úkonov naviac oproti komfortu práce s myšou na veľkej obrazovke).
Práve z tejto nespokojnosti (vyplývajúcej z chuti prilákať mobilných používateľov k svojmu webu) vychádzam v tvrdení, že zvážiť ich podporu sa oplatí.
Rozhodne netvrdím, že musíme pre každý web vymyslieť mobilnú verziu. Ono to totiž vyplýva aj z toho, či predpokladám nejakú jej hodnotu. Tá sa odvíja od toho, aký úžitok prinesie používateľovi a aj mne.
Predstavme si spravodajský web. Ak predpokladám, že je pre majiteľov mobilov zaujímavý tak, že si ho chcú kedykoľvek otvoriť – typicky pri cestovaní alebo na dovolenke – potom musím zvažovať ako im zvýšiť komfort tak, aby nemuseli kvôli konzumácii obsahu urobiť viac úkonov (alebo tie isté úkony ťažšie), ktoré by ich odradili.
Predstavme si stránku so zložitým layoutom, kde niektoré aktívne prvky sú príliš maličké a mobilný používateľ sa musí na ne zložite triafať.
Traduje sa, že mobilné verzie vznikajú „zjednodušením“ ale voči tomuto musím protestovať. Mobilná verzia stránka nie je len „odrezávanie“ zbytočností (ktorými chápu manažéri napríklad reklamné boxy, zničenie identity webu a pod.) ale skôr ide o logické zmeny spočívajúce v inom spôsobe ovládania a odstránení rôznych nepríjemností.
Pri ovládaní mobilného webu napríklad nemôžeme ponúkať miniatúrne aktívne prvky. Myšou ich používateľ triafa nepomerne lepšie. Prstom ale aj stylusom je to však ťažšie. Zložitejší layout stránky (postavený do šírky – viac stĺpcov) je opäť menej komfortný a v mobilnom zariadení platí zásada, že je lepšie mať „dlhšiu“ stránku v jednom stĺpci. Ľahšie sa v ňom totiž roluje nahor a nadol ako dajme tomu zoomuje. Ak sú aktívne prvky blízko seba (naviac maličké), tak na mobile sa k nim ťažšie dostávam (niekedy musím zoomovať).
Aj keď zoomovanie je v mobiloch (typu iPhone) pomerne komfortné, tak ide o operáciu naviac. Ak pri používaní webu po zobrazení stránky musím zoomovanie použiť viac ako 1x pre skonzumovanie obsahu, tak je tu priestor uvažovať ako mobilom pomôcť.
Mylným predpokladom je, že na mobilnú verziu musím mobilný web „odčleniť“ a akoby ho vytvoriť úplne nanovo. Nie je to vždy tak. Môžeme sa totiž rozhodnúť, že náš web len prispôsobíme k tomu, aby som minimalizoval miniatúrne aktívne prvky (odkazy) a nevyhnutnosť zoomovať (priblížiť, presunúť, oddialiť, presunúť a tak dokola) vyriešim layoutom, ktorý bude funkčný aj na mobile.
Celý problém môžeme teda minimalizovať dostatočne veľkými aktívnymi plochami, nepoužívaním rozbaľovacích menu a dôslednejšou kontrolou, či na webe nevznikajú tututu odkazy. Na niečo takéto (tu a tu a tu najdete toto) sa zle „kliká“. Príliš široký stĺpec s príliš malými písmenami sa aj po nazoomovaní zle číta. Opačne – aj príliš úzky stĺpec po nazoomovaní má málo písmen na riadok. Treba si to proste na nejakom typickom nástroji odskúšať.
Mobilná verzia webu sa týka aj umiestňovania reklamy. Práve u nej si ľudia myslia, že práve tá musí pri tom padnúť za obeť. Nemusí to byť vždy pravda. Isteže je častokrát bannerová reklama doslova nepoužiteľná. Otvára sa však aj ďalší reklamný priestor, ktorý je možné predávať. Mobilné prehliadače majú často schopnosť načítať geografickú polohu používateľa.
Podľa môjho názoru by nad mobilným prístupom mali uvažovať všetky spravodajské weby a to samozrejme vrátane vyvinutia systému s reklamou, ktorá „vie“, že človek je na mobile. Takisto by som ako klient eshopu rád videl plne mobilnú verziu ich webstránok. Nehovoriac o tom, že mobilné verzie ibankingu by mala mať každá banka.
Pokiaľ sa váš biznis dokonca týka mobilov, tak je to už povinnosť a dokonca bez ohľadu na nejaký viditeľný obchodný efekt.
Pre web platí všeobecná zásada – ak venuje autor webu akokoľvek dlhý čas tomu, aby čo najviac tried používateľov mohlo jeho web pohodlne ovládať, tak nikdy to nebude väčšie ako súčet zbytočne stráveného času, ktorý používateľ investuje do „prispôsobovania sa“.
Veľmi nesprávnym argumentom je aj argumentovanie – nikto nám na náš web z mobilov nechodí. Tu si treba uvedomiť, či náš web nekladie v mobiloch zbytočné prekážky v používaní a to je dôvod jeho ignorovania mobilnými návštevníkmi.
Pomôžem si ešte príkladmi z iných oblastí. Dnes je moderné, že si firmy zakladajú stránky na twitteri či Facebooku. Ak robíte toto, tak prečo nie aj mobilnú podporu? Veľakrát som sa stretol s tým, že marketing nejakej firmy dokonca vytvoril vlastnú mobilnú aplikáciu (napr. pre iPhone), kde v podstate ponúka to isté ako web (aplikácia je buď plne internetová – načítava dáta zo servera, alebo offline). Aj toto sa dá chápať ako istý druh mobilnej podpory.

Nedá mi ešte nespomenúť, že som sa u iPhone stretol s aplikáciami predajcov áut (väčšinou v U.S.A.), kde to má dokonca praktický význam. Ako ich klient mám často potrebu s nimi komunikovať z mobilu. Prispôsobený web alebo dokonca aplikácia mi poskytne skvelú podporu a naviac – udrží ma u nich.
Teraz z praxe: osobne som spolupracoval na vytvorení dvoch mobilných verzií internetbankingu tej istej banky (v oboch prípadoch formou media=handheld CSS). Na dvoch diskusných fórach postavených na PHPBB je vytvorenie mobilnej verzie záležitosť niekoľkých minút (nakopírovanie pár súborov na hosting) a u klienta je tým poskytovaná podpora pre špecializované aplikácie (iPhone, WM, Blackberry). Ako používateľ PHPBB totiž viem, že ich používanie je plné zoomovania a špeciálne zobrazenie je skoro nevyhnutné.
Iste poznáte, že veľké komunitné weby typu Facebook či Twitter ponúkajú mobilný klient a ten je z mobilov masovo používaný.
Počíta sa totiž s tým, že mobilný používateľ samozrejme používa aj desktopový prehliadač a ak mu poskytnem aj mobilný, bude moju službu používať ešte viac. Nestane sa, aby mi „vo veľkom“ prevedení poklesol „biznis“, skôr naopak.
Prečo by som mal vyhotoviť plne mobilnú verziu? Môžem do nej zabudovať typicky mobilné funkcie – uľahčiť zdieľanie, preposielanie, odporúčanie z mobilu, ktoré môžeme v desktope ignorovať (lebo si používateľ dokáže do prehliadača doinštalovať globálnu podporu alebo to má proste ľahšie).

Na záver mám ešte jednu zaujímavú myšlienku. Myslíte si, že mobily sú jediná zvláštna kategória, kde by sa uplatnil „prispôsobený“ web? Poznáte multimediálne zariadenia, ktoré sa umiestňujú pod TV a prehrávajú video či hudbu? Častokrát tieto zariadenia majú prípojku k internetu a stáva sa, že majú nejakú možnosť zobrazovať obsah tretích strán. Myslíte si, že to nie je priestor ako poskytnúť svoj obsah ku konzumácii ich používateľom? Ja si myslím, že je to perspektívna oblasť, kde sa ešte len prebudíme v ich obklopení.

Môže sa Vám ešte páčiť...