Môžem fotiť alebo natáčať video na verejnosti?

Samozrejme! Neexistuje žiadny zákon, ktorý by to zakazoval. Častý argument je, že ochrana súkromia ale toto nie je zákaz fotiť ľudí pohybujúcich sa po verejnosti. Dobre je prečítať si argumentáciu Tomáša Bellu. Je dokonale vyčerpávajúca až do tej miery, že ju nemusím ani siahodlho vykladať.

Veľmi stručne: fotiť/točiť môžeš ale pozor na to, ako vytvorený záznam využiješ. Až tu sa totiž uplatňuje ochrana súkromia a pokiaľ sa ocitnete na fotke, ktorú dajme tomu použili v reklame, máte nárok na svoju ochranu a musíte to riešiť súdnou formou (obvykle vyhráte). Ak zaregistrujete fotografa ako vás fotí, tak v žiadnom prípade žiadne násilie alebo vyhrážky. Informujte sa na účel použitia záznamu (ak páchate trestný čin, ste v zlej situácii) a pokiaľ Vám čokoľvek vadí, požiadajte ho slušne o vymazanie alebo mu jednoznačne zakážte zverejnenie fotografie. On ich môže ale mať napríklad doma v súkromnom archíve.

Neplatí teda, že by sa mal fotograf automaticky krotiť alebo cítiť previnilo pokiaľ fotí alebo točí na verejnosti.

Naviac – argument ochrany súkromia – sa najčastejšie spomína pri fotení previnilcov či páchateľov trestných činov. Nie, kľudne foťte takéto prípady, rozhodne právo na ochranu súkromia nie je vyššie ako verejný záujem. A tým je napr. potrestanie páchateľov. Ten síce môže protestovať a vyhrážať sa súdom, lenže už polícia určite uvíta pomoc občana pri vyšetrovaní a ním vyhotovené záznamy jej rozhodne pomôžu. Nejde o to, či budú alebo nebudú hodnoverným dôkazom. Pomôžu vyšetrovaniu a získaniu skutočných dôkazov.

Samozrejme opačne: aj ja ako fotograf nesiem plnú zodpovednosť za to, čo robím. Pokiaľ napr. svojimi záznamami spôsobím nevinným újmu, môžu sa brániť súdnou cestou. Takže váš výklad zákona pri fotení nehrá rolu ani vás nijako nechráni. Krivé obvinenie môže byť váš problém. Preto sa nenechávajte pri fotení uniesť vlastnými dojmami.

Môže sa Vám ešte páčiť...