TrueStory.sk do Vašich čítačiek

blogDám Vám tip do čítačky: weblog TrueStory.sk a snáď mu to vydrží. Chcel by som, aby mu články pribúdali. O čom som sa dozvedel?

* známy „neplesnivejúci“ hamburger z MacDonalds, ktorý používajú aktivisti ako kladivo dokazujúce neprirodzenosť stravy je nakoniec jednoducho vysvetliteľný. Na tomto príklade autor delí ľudí na tých, ktorí len uveria pozorovaniu a hneď urobia závery a tých, ktorí z pozorovania vytvoria experiment a teóriu, ktorú skúsia dokázať,
* komunikácia, diabolské triky a manipulácia bez použitia lží,
* manuál k TV, knižka a web,
* schématickosť príbehov vo filmoch, v 20% filmu prvá veľká zmena, v 50% vážne problémy a v 80% je všetko stratené,

Môže sa Vám ešte páčiť...