Chcete nahučať na mudrákov kecajúcich o doprave?

Nasosajte informácie z rozhovoru s architektom Vladimírom Šimkom. A prosím otrieskajte o hlavu mudrákom kecajúcim o riešení dopravy každú ich blbosť. Kto kedy videl, že základným problémom pre Bratislavu je električka do Viedne?! Počuli ste o tom hovoriť politikov? Tak áno to je jedna z mnohých idiotín.
Vyberiem z rozhovoru klinčeky…

Vo verejnosti kolujú mylné informácie, že sa tento projekt „len“ sľuboval. To nie je pravda. Tento projekt bol hotový a začal sa stavať. ak by niekto tvrdil, že sa nikdy nič nezačalo riešiť

Jeho cieľové riešenie zahŕňalo rýchlodrážny systém v dĺžke zhruba 100 km, ktorý siahal na západe až do Malaciek a cez Pezinok až po Modru. keby niekto potreboval vedieť, ktorá trasa sa ma riešiť miesto viedenských električiek či koľaje do Petržalky

toto nie je správne smerovanie a už vôbec nie systémové riešenie. Električka cez most do Petržalky

aby sme odbúrali tieto dopravné zápchy. Tieto nespôsobujú Petržalčania pri svojej ceste za prácou, ale pendlujúci pracujúci v Bratislave na vstupných radiálach… Problémom Bratislavy je vlastne „pendlovanie“ ľudí trvale nebývajúcich v Bratislave do mesta a von a nie preprava ľudí z Petržalky do Bratislavy Vysvetlenie problému

Mesto s približne 500 tisíc v ňom trvale žijúcimi obyvateľmi je zadĺžené, takmer 250 tisíc pracujúcich, čo doňho prichádzajú za prácou, majú trvalý pobyt mimo tohto mesta. Z ich príjmov žiadne zdroje do mestskej pokladnice neplynú, pričom denne využívajú jeho dopravnú infraštruktúru a práve preto EÚ podporuje dopravné projekty, ktoré riešia dopravné vzťahy medzi mestom a jeho spádovými regiónmi. keby ste počuli, že nie sú peniaze a chceli nájsť riešenie od koho ich zobrať

historický železničný koridor zo železničnej stanice Filiálka, pozdĺž Karadžičovej ulice cez Starý Most do Petržalky. Čo bolo výsledkom neriadenia výstavby v meste za posledných osem-desať rokov? Tento historický koridor sme si zastavali výškovými budovami čo robilo mesto posledných 20 rokov? tieto idiotiny. Otrepávať o hlavu všetky tie ŠIROKÉ a vysoké budovy.

Za 20 rokov sa v Bratislave pre MHD okrem prečíslovania liniek neurobilo takmer nič. Pre všetkých, čo spomenú ako riešenie čohokoľvek skratku MHD

Prečítajte si to však celé.

Môže sa Vám ešte páčiť...