Vytvorenie udalosti a úlohy do MS Outlooku v IE

Pre intranety sa hodí možnosť priamo na webstránke tlačítkom/odkazom pridávať úlohy či udalosti do kalendára MS Outlook.

microsoft-windows-8

[code]
<script>

var olAppointmentItem = 1;

function appt( Subject, Location, Start, ReminderMinutesBeforeStart )
{
this.Subject = Subject;
this.Location = Location;
this.Start = Start;
this.ReminderMinutesBeforeStart = ReminderMinutesBeforeStart;
}

function saveAppt( obj )
{
out = new ActiveXObject( "Outlook.Application" );
appt = out.CreateItem( olAppointmentItem );
/* appt.MeetingStatus = olMeeting */ /* ak chcem zavolat schodzu */
/* appt.Recipients.Add ("someone@gmail.com") */ /* koho volam na schodzu */
appt.Subject = obj.Subject;
appt.Location = obj.Location;
appt.Start = obj.Start;
appt.ReminderMinutesBeforeStart = obj.ReminderMinutesBeforeStart;
appt.Display();
/* appt.Save(); */
}

function vytvor()
{
newAppt = new appt("test subject", "this location", "05/26/2000 9:00 AM", "15");
saveAppt( newAppt );
}

function createTask() {
//create Outlook object and map to the task folder
var outlookApp = new ActiveXObject("Outlook.Application");
var nameSpace = outlookApp.getNameSpace("MAPI");
var mailFolder = nameSpace.getDefaultFolder(9); //olFolderTask

//create the task
var task = mailFolder.Items.add(‚IPM.Task‘);
//set task properties
task.Subject = ‚Subject‘;
task.Body = "Body of Task";
task.StartDate = "01/01/2012";
task.DueDate = "06/01/2012";
task.ReminderSet = true;
task.Save();
}

</script>

<div onclick="vytvor()">VYTVOR KALENDAR</div>
<div onclick="createTask()">VYTVOR ULOHU V OTLAKU</div>

[/code]

Môže sa Vám ešte páčiť...