Vojenské zákony

(3) Priamy nadriadený vojak je ten nadriadený vojak, ktorému je vojak služobne podriadený podľa funkcie, aj keď len dočasne. Najbližší nadriadený vojaka je ten nadriadený vojak, ktorý mu je bezprostredne nadriadený.

Výber zo zákona padajúceho hovna (rozumej vojenské „predpisy“).
PS: objavil som v Spravodaji kategóriu Politika, ktorú som ešte nevyužil. Sranda, že?

Môže sa Vám ešte páčiť...